Κόψε με, αγά μου, ν’ αγιάσω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΕΙΛΙΑ

Κόψε με, αγά μου, ν’ αγιάσω.

λέγεται ειρων:
Για τους δειλούς και δουλοπρεπείς.