Το αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καράβι ναύτες. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το αμπέλι θέλει αμπελουργό και το καράβι ναύτες.

δηλώνει πως:
Για την επίτευξη κάθε έργου χρειάζεται η κατάλληλη γνώση κι εμπειρία. Σε κάθε διαφορετική εργασία, ο ειδικός αποδίδει καλύτερα.