Μπερδεύεται στα πόδια μου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΠΕΡΔΕΜΑ

Μπερδεύεται στα πόδια μου.

δηλαδή:
Με καθυστερεί, με ενοχλεί, δεν με αφήνει να κάνω την δουλειά μου.