Πάντα νέο στο κατάρτι, πάντα γέρο στο τιμόνι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΗΛΙΚΙΑ

Πάντα νέο στο κατάρτι, πάντα γέρο στο τιμόνι.

υποστηρίζεται πως :
Ο έμπειρος ηλικιωμένος πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις και ο δυνατός νέος να κάνει την εργασία.