Άλλοι τα φαγαν τα σύκα κι άλλοι τα πληρώνουνε

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΙΚΙΑ

Άλλοι τα φαγαν τα σύκα κι άλλοι τα πληρώνουνε

σημαίνει:
Άλλος κάνει την παρανομία και άλλος τιμωρείται για αυτήν.