Μοναχός, μήτε στον παράδεισο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΟΝΑΞΙΑ

Μοναχός, μήτε στον παράδεισο.

εκφραση που τονίζει πως:
Είναι κακο πράγμα η μοναξιά.