Πολλών την γνώμη άκουγε κι απ' τη δική σου μην βγαίνεις. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΝΩΜΗ

Πολλών την γνώμη άκουγε κι απ' τη δική σου μην βγαίνεις.

δηλώνει πως :
Καλό είναι να συμβουλευόμαστε τις γνώμες των άλλων αλλά πρέπει να μένουμε και σταθεροί στις απόψεις μας.