Πολύ φως και λίγο ψωμί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Πολύ φως και λίγο ψωμί.

λέγεται :
Για ανθρώπους που προτιμούν την λίγη δουλειά και λίγα εισοδήματα.