Πολύ τιμή του ποντικού να πέσει μες στο λάδι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΚΑΚΟΣ

Πολύ τιμή του ποντικού να πέσει μες στο λάδι.

λέγεται :
Για ανθρώπους ανάξιους και κακούς που ωστόσο απολαμβάνουν τιμές και χρήμα.