Πολλοί μάγειροι χαλάνε το φαί. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ

Πολλοί μάγειροι χαλάνε το φαί.

δηλώνει πως :
Όταν αποφασίζουν πολλοί για κάτι, επικρατεί συνήθως ασυνεννοησία και δεν προχωράει η δουλειά.
Πολλοί άρχοντες χαλούν την πόλη.