Πολλοί οι δρόμοι για την Ρώμη. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΟΙΚΙΛΙΑ

Πολλοί οι δρόμοι για την Ρώμη.

δηλώνει πως :
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει κάτι.
ομοίως:
Πολλοί οι δρόμοι για την Πόλη.(Κωνσταντινούπολη)