Ψηλά παπά μου τ’ άρχισες και δεν το βγάζεις πέρα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΦΙΛΟΔΟΞΙΑ

Ψηλά παπά μου τ’ άρχισες και δεν το βγάζεις πέρα.

δηλώνει πως:
Κάποιος έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες, πέραν των δυνατοτήτων του και πιθανότατα να μην θα φέρει εις πέρας αυτό που προσπαθεί.