Πολλά σταμνιά σπούνε, μα το πηγάδι δεν στερεύει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΙΣΧΥΣ

Πολλά σταμνιά σπούνε, μα το πηγάδι δεν στερεύει.

λέγεται:
Για περιπτώσεις που γίνεται προσπάθεια να πληξεί κάποιον ισχυρός, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.