Πολλά καλά στην έρημο γιατί κανείς δεν είναι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΦΘΟΝΙΑ

Πολλά καλά στην έρημο γιατί κανείς δεν είναι.

εννοεί πως:
Εκεί που δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι επικρατεί αφθονία