Πολλά αρνιά πολλά πρόβατα σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Πολλά αρνιά πολλά πρόβατα

δηλώνει πως:
Από το αποτέλεσμα συνάγεται η αιτία.