Ποιος έχει δύο κεφάλια για να χάσει το ένα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΡΙΣΚΟ

Ποιος έχει δύο κεφάλια για να χάσει το ένα.

λέγεται:
Από ανθρώπους που δεν θέλουν να ριψοκινδυνεύσουν και αποφεύγουν κάθε κίνδυνο.