Ποιος παινά τη νύφη μας; Η τσιμπλιάρα μάνα της σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΑΙΝΕΜΑ

Ποιος παινά τη νύφη μας; Η τσιμπλιάρα μάνα της

έκφραση που λέγεται:
Ειρωνικά για άτομα που παινεύουν τον εαυτό τους και τα κατορθώματα τους.
ομοίως
Ποιος παινάει το γαμπρό; Η κλανιάρα πεθερά