Ποιος έχασε την ντροπή να την βρει αυτός σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΝΑΙΔΕΙΑ

Ποιος έχασε την ντροπή να την βρει αυτός

έκφραση που λέγεται:
Για άνθρωπο αναίσχυντο και αναιδή.