Παίρνει φωτιά απ' το κάτω πάτημα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΥΜΟΣ

Παίρνει φωτιά απ' το κάτω πάτημα.

λέγεται :
Για κάποιον που είναι πολύ οξύθυμος και ευέξαπτος.