Παίρνει φωτιά απ' το κάτω πάτημα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

Παίρνει φωτιά απ' το κάτω πάτημα.

λέγεται :
Για κάποιον που είναι πολύ οξύθυμος και ευέξαπτος.