Πιό κοντά είναι το στόμα μου απο το δικό σου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΓΩΙΣΜΟΣ

Πιό κοντά είναι το στόμα μου απο το δικό σου.

λέγεται:
Από κάποιον εγωιστή που κοιτάζει μόνο τον ευατό τού και το συμφέρον του.