Πιάσε τον ξυπόλητο και παρ' του τα παπούτσια σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ

Πιάσε τον ξυπόλητο και παρ' του τα παπούτσια

δηλώνει:
Μια πράξη που δεν έχει ούτε νόημα ούτε αποτέλεσμα
ομοίως
Πιάσε τον κασίδη και πάρε του τα μαλλιά.