Πήραν τα φλώρα τις κορφές, τα λόγια παν στον πάτο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Πήραν τα φλώρα τις κορφές, τα λόγια παν στον πάτο.

υποδεικνύει:
Πως όταν ασπρίσουν τα μαλλιά, ξεκινάνε τα γερατειά και η εξασθένιση.