Πήραν τα φλώρα τις κορφές, τα λόγια παν στον πάτο. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΗΡΑΤΕΙΑ

Πήραν τα φλώρα τις κορφές, τα λόγια παν στον πάτο.

υποδεικνύει:
Πως όταν ασπρίσουν τα μαλλιά, ξεκινάνε τα γερατειά και η εξασθένιση.