Λαγόν εσφάζαν κι έκλανε, καλά που δεν έχεζε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Λαγόν εσφάζαν κι έκλανε, καλά που δεν έχεζε.

λέγεται:
Για όσους μακαρίζουν την τύχη τους για κάτι ασήμαντο ενώ έχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα.