Πήγαμε στην Ρώμη και δεν είδαμε τον πάπα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Πήγαμε στην Ρώμη και δεν είδαμε τον πάπα.

λέγεται:
Για περιπτώσεις που δεν πετυχαίνουμε το σκοπό μας μετά απο μακρά προσπάθεια.