Πέτρα έριξε και πόνεσε το χέρι του. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Πέτρα έριξε και πόνεσε το χέρι του.

λέγεται:
Για ανθρώπους ευαίσθητους που υποφέρουν οι ίδιοι όταν κάνουν κάτι κάκο.