Πέτρα έριξε και πόνεσε το χέρι του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Πέτρα έριξε και πόνεσε το χέρι του.

λέγεται:
Για ανθρώπους ευαίσθητους που υποφέρουν οι ίδιοι όταν κάνουν κάτι κάκο.