Στη γειτονιά τριαντάφυλλο και μες στο σπίτι αγκάθι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Στη γειτονιά τριαντάφυλλο και μες στο σπίτι αγκάθι.

λέγεται:
Για όσους κοινωνικά συμπεριφέρονται καλά, αλλά στο σπίτι είναι δύστροποι
Γαρύφαλο στη γειτονιά κι αγκάθι μές στο σπίτι.