Από δυο λιθάρια βγαίνει το αλεύρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΝΩΣΗ

Από δυο λιθάρια βγαίνει το αλεύρι.

δηλώνει πως:
Η ένωση δυνάμεων φέρνει τα καλά αποτελέσματα και επιτυχίες.
ομοίως
Η ισχύ εν τη ενώσει.