Άπιαστα πουλιά χιλιάδες στον μπαρά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Άπιαστα πουλιά χιλιάδες στον μπαρά.

σημαίνει πως :
Μπορεί κανείς να υποσχεθεί τα πάντα, δεν σημαίνει ωστόσο ότι θα τα πραγματοποιήσει κιόλας.