Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.

δηλώνει πως:
Αν μπορούσα να προβλέψω το μέλλον, όπως ο προφήτης, τότε θα μπορούσα να σε κάνω πλούσιο.