Για καλό κακό τον παπά περδουκλωμένο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Για καλό κακό τον παπά περδουκλωμένο.

δηλώνει πως :
Πρέπει να πάρουμε προφυάξεις για κάθε ενδεχόμενο.