Πέσε πίτα να σε φάω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Πέσε πίτα να σε φάω.

λέγεται:
Για όσους θέλουν να πετύχουν κάτι χωρίς προσπάθεια.