Βλάχος στο βουνό, σιγαλή η θάλασσα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βλάχος στο βουνό, σιγαλή η θάλασσα.

εννοεί πως:
Αυτός που βρίσκεται σε ασφαλή μέρος, δεν σπουδαιολογεί τον κίνδυνο εκείνου που κινδυνεύει.