Ποιος στραβός δεν θέλει το φως του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Ποιος στραβός δεν θέλει το φως του.

δηλώνει :
Την έντονη επιθυμία για κάτι.