Ποιος στραβός δεν θέλει το φως του. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΠΙΘΥΜΙΑ

Ποιος στραβός δεν θέλει το φως του.

δηλώνει :
Την έντονη επιθυμία για κάτι. Οτι όλοι κοιτάζουν το συμφέρον τους και θέλουν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους.