Δώσε κρασί να βγει η αλήθεια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ

Δώσε κρασί να βγει η αλήθεια.

δηλώνει πως :
Ο μεθυσμένος δεν κρύβει την αλήθεια.