Κάθου κυρά κι ανάμενε, να κάμω γιο να πάρεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Κάθου κυρά κι ανάμενε, να κάμω γιο να πάρεις.

λέγεται:
Για υποσχέσεις που δίνονται για το μακρινό μέλλον με συνέπεια να είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν.