Εκάκιωσεν ο μπάμπακας κι η λίμνη δεν το ξέρει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΣΦΟΡΙΑ

Εκάκιωσεν ο μπάμπακας κι η λίμνη δεν το ξέρει.

λέγεται:
Για όσους έχουν τη ματαιοδοξία να πιστεύουν ότι η δυσφορία ή ο θυμός τους θα προξενήσει μεγάλο πρόβλημα.