Ήθελε το η μοίρα του κι έπαθέ το η γνώση του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΟΙΡΑ

Ήθελε το η μοίρα του κι έπαθέ το η γνώση του.

δηλώνει πως :
Δεν ξεφεύγει κανείς απο η μοίρα του,η οποία κατευθύνει τον άνθρωπο ακόμη και όσον αφροά στις αποφάσεις που παίρνει.