Ή πράξε και μετάπραξε ή από τον κόσμο λείψε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ή πράξε και μετάπραξε ή από τον κόσμο λείψε.

δηλώνει πως :
Αν δεν είσαι δραστήριος και ενεργητικός, αν δεν κάνεις πράγματα, είναι σαν να μην ζεις.