Η καλή νοικοκυρά και με το πιρούνι γνέθει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η καλή νοικοκυρά και με το πιρούνι γνέθει.

λέγεται:
Για ανθρώπους εφευρετικούς και πολυπράγμονες, που μπορούν να καταφέρουν αυτό που θέλουν με λιγοστά μέσα.