Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκκαλα τσακίζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓΙΑ

Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκκαλα τσακίζει.

δηλώνει:
Τη δύναμη του λόγου, πως μπορεί κανείς να συντρίψει τον άλλον με τα λόγια του.