Όποιος πεινά καρβέλια ονειρεύεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

Όποιος πεινά καρβέλια ονειρεύεται.

δηλώνει πως:
Όταν επιθυμουμε πολύ κάτι, το σκεφτόμαστε διαρκώς και το βλέπουμε ακόμη και στον ύπνο μας.
ομοίως
Όποιος πεινά ψωμιά θωρεί, όποιος διψά πηγάδια.