Έχει κι ο μέρμηγκας χολή, έχει κι η μύγα σπλήνα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΓΝΟΙΑ

Έχει κι ο μέρμηγκας χολή, έχει κι η μύγα σπλήνα.

εννοεί πως:
Δεν πρέπει κανένα να υποτιμάμε ή να αγνοούμε.