Εμπήκε ο Γιώργης στο χωριο κι απάντησε το Γιάννο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Εμπήκε ο Γιώργης στο χωριο κι απάντησε το Γιάννο.

εννοεί πως:
Άνθρωποι διεφθαρμένοι και ανήθικοι, βρίσκουν ο ένας τον άλλον.