Δώσαν θάρρος στον Αλή, κι έκατσε και στο χαλί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ

Δώσαν θάρρος στον Αλή, κι έκατσε και στο χαλί.

λέγεται:
Για άνθρωπο θρασσύ και ανάγωγο που καταχράται την φιλοξενία κάποιου και γίνετια ενοχλητικός.