Δες το ψύλλο, δες το ασκί του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Δες το ψύλλο, δες το ασκί του.

λέγεται:
Για κάποιον που είναι αδύναμος και δεν έχει την ικανότητα να πετύχει σε αυτό που κάνει.