τι είναι ο κάβουρας, τι το ζουμί του,

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

τι είναι ο κάβουρας, τι το ζουμί του,

λέγεται:
Για κάτι που δεν επαρκεί, διότι είναι λίγο σε ποσότητα, ή για κάποιον δεν έχει τις ικανότητες να πετύχει ένα στόχο.