Διάλεξε τη γυναίκα Σάββατο, κι όχι την Κυριακή στην εκκλησία.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

Διάλεξε τη γυναίκα Σάββατο, κι όχι την Κυριακή στην εκκλησία.

δηλώνει πως:
Πρέεπει να επιλέγεται η γυνάικα όχι λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης, την Κυρικακή που είναι καλλωπισμένη, αλλά βάσει της εργατικότητας που επιδεικνύει.