Δέσε με εδώ και λύσε με εκεί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΙΑ

Δέσε με εδώ και λύσε με εκεί.

λέγεται:
Για άτομο που θέλει να γίνονται τα πράγματα ακριβώς κατά την επιθυμία του.