Δεν πιστεύει ο χορτασμένος το κακό του νηστικού.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Δεν πιστεύει ο χορτασμένος το κακό του νηστικού.

δηλώνει πως:
Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τον πόνο του άλλου.
ομοίως
Όποιος είναι έξω από τον χορό, πολλά τραγούδια ξέρει.