Πετεινός δεν τρέφει κλωσσόπουλα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΔΥΝΑΤΟ

Πετεινός δεν τρέφει κλωσσόπουλα.

λέγεται :
Για κάτι αδύνατο, που δεν γίνεται με κανένα τρόπο.