Πετεινός δεν τρέφει κλωσσόπουλα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΤΟ

Πετεινός δεν τρέφει κλωσσόπουλα.

λέγεται :
Για κάτι αδύνατο, που δεν γίνεται με κανένα τρόπο.